رویکرد نئومرکانتیلیست روسیه و چین به انرژی آسیای مرکزی
رویکرد نئومرکانتیلیست روسیه و چین به انرژی آسیای مرکزی

حسین رفیع؛ محسن بختیاری جامی

دوره 22، شماره 95 ، آذر 1395، ، صفحه 33-64

چکیده
  کاربرد سیاست‌های نئومرکانتیلیست از سوی قدرت‌های بزرگ دال بر ناکارآمدی طرح‌های مرکانتیلیست استثماری قرن گذشته و ظهور عصر جدیدی از کشمکش و رقابت برای برقراری تعادل تجاری و حداکثرسازی منافع اقتصادی ...  بیشتر
چالش‌های صلح در افغانستان
چالش‌های صلح در افغانستان

حسین رفیع؛ محسن بختیاری جامی

دوره 20، شماره 88 ، اسفند 1393، ، صفحه 33-58

چکیده
    پایان ماموریت ‌‌نیروهای بین المللی در افغانستان و واگذاری تامین امنیت به نیروهای نظامی افغان پیامدی جز ناکامی آمریکا در نابودی تروریسم و پیشبرد صلح پایدار نداشت. اتخاذ استراتژی جدید از سوی آمریکا ...  بیشتر