نویسنده = عنایت‌اله یزدانی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر قدرت هوشمند بازیگران سازمان همکاری شانگهای و بریکس بر دینامیک سیکل قدرت

دوره 21، شماره 92، زمستان 1394، صفحه 167-198

عنایت‌اله یزدانی؛ سید محمد حسین حسینی