نویسنده = اصغر جعفری ولدانی
تعداد مقالات: 2
2. تحولات ژئوپلتیک قفقاز و امنیت جمهوری اسلامی ایران

دوره 21، شماره 91، پاییز 1394، صفحه 37-64

حمید حکیم؛ اصغر جعفری ولدانی