نویسنده = رقیه کرامتی نیا
تعداد مقالات: 3
1. فرهنگ سیاسی روسیه: ریشه‌ها، ابعاد و پیامدها

دوره 23، شماره 99، پاییز 1396، صفحه 155-188

جهانگیر کرمی؛ رقیه کرامتی نیا


2. سیاست خارجی روسیه و پرونده هسته‌ای ایران: از تحریم تا برجام

دوره 22، شماره 95، پاییز 1395، صفحه 65-97

جهانگیر کرمی؛ رقیه کرامتی نیا


3. روند نوسازی در روسیه: دولت قدرتمند و سطحی ماندن توسعه

دوره 21، شماره 91، پاییز 1394، صفحه 135-163

جهانگیر کرمی؛ رقیه کرامتی نیا