کنشگری امنیتی روسیه در قفقاز جنوبی
کنشگری امنیتی روسیه در قفقاز جنوبی

الهه کولایی؛ محسن اسلامی؛ قاسم اصولی

دوره 22، شماره 95 ، آذر 1395، ، صفحه 97-136

چکیده
         با توجه به عضویت روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد، قدرت هسته‌ای، هم‌جواری و درگیر بودن در عرصه گسترده‌ای از جغرافیای جهان (از ژاپن، چین، آسیای مرکزی، خاورمیانه، دریای سیاه، شرق ...  بیشتر
چگونگی کاربری مولفه‌های امنیتی در قفقاز جنوبی
چگونگی کاربری مولفه‌های امنیتی در قفقاز جنوبی

نبی الله ابراهیمی؛ قاسم اصولی

دوره 21، شماره 90 ، شهریور 1394، ، صفحه 1-38

چکیده
  پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، قفقاز جنوبی عرصه تهدیدها و چالش‌های امنیتی متعدد بوده است. مناقشه‌های قومی و سرزمینی، بی‌ثباتی سیاسی، نداشتن توسعه اقتصادی و اجتماعی، تهدید‌های فراملیتی و جرایم ...  بیشتر