مبارزه برای اطمینان، بررسی سیاست خارجی روسیه2014-2020
مبارزه برای اطمینان، بررسی سیاست خارجی روسیه2014-2020

علیرضا رستم آقایی؛ عبدالعلی قوام؛ کیهان برزگر

دوره 26، شماره 112 ، اسفند 1399، ، صفحه 34-61

چکیده
  امنیت دولت یک مفهوم اساسی در زمینه دانشگاهی روابط بین‌الملل به شمار می‌آید. تامین آن، قبل از هرچیز نیازمند شناختی دقیق و الزاما چارچوب‌ها و نظریه‌های شناختی مفید و موثر است. تحقیقات در مورد امنیت به ...  بیشتر