چانه‌زنی قومی و تبیین جدایی‌طلبی در قفقاز جنوبی
چانه‌زنی قومی و تبیین جدایی‌طلبی در قفقاز جنوبی

فهیمه خوانساری فرد؛ محمدعلی بصیری؛ عنایت الله یزدانی

دوره 24، شماره 102 ، مهر 1397، ، صفحه 60-97

چکیده
  منطقه قفقار جنوبی یکی از حوزه‌های مهم در بررسی پدیده جدایی‌طلبی می‌باشد. اما فارغ از علل و زمینه‌های بروز جدایی‌طلبی، آنچه در بررسی جنبش‌های جدایی‌طلبانه در قفقاز جنوبی حائز اهمیت است این می‌باشد ...  بیشتر
تبیین موانع ساخت هویت ملی در گرجستان در پرتو رویکرد مدرن به هویت‌های قومی
تبیین موانع ساخت هویت ملی در گرجستان در پرتو رویکرد مدرن به هویت‌های قومی

محمدعلی بصیری؛ عنایت اله یزدانی؛ فهیمه خوانساری فرد

دوره 22، شماره 95 ، آذر 1395، ، صفحه 1-30

چکیده
  ساخت هویت ملی واحد از دشوارترین مراحل در فرایند ملت‌سازی در جوامع مختلف بوده است. تعریف مشترک از خود و شکل‌گیری درکی بین‌الاذهانی از ملتی واحد ورای هویت‌های قومی موجود به ساخت هویت ملی فراگیر منتهی ...  بیشتر