ابعاد حقوقی بهره برداری از رودخانه هیرمند توسط ایران و افغانستان
ابعاد حقوقی بهره برداری از رودخانه هیرمند توسط ایران و افغانستان

رضا موسی زاده؛ مرتضی عباس زاده

دوره 22، شماره 93 ، خرداد 1395، ، صفحه 159-183

چکیده
  از آن‌جایی که مالکیت رودخانه‌های مرزی تماما در اختیار یک دولت قرار ندارد بنابراین بهره‌برداری و استفاده از این‌ رودخانه‌ها از موضوعات اختلافات‌ برانگیز بسیاری از دولت‌ها محسوب می‌شود. رودخانه ...  بیشتر