رویکرد ژئوپلیتیک فدراسیون روسیه در بحران سوریه
رویکرد ژئوپلیتیک فدراسیون روسیه در بحران سوریه

مصطفی زهرانی؛ تیمور فرجی لوحه سرا

دوره 22، شماره 94 ، شهریور 1395، ، صفحه 43-70

چکیده
  فدراسیون روسیه به‌عنوان قدرتی برآمده از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی همواره تلاش داشته تا جایگاه خود به‌عنوان یک قدرت بزرگ در معادلات سیاست جهانی را احیا نموده و این گزاره را با تمام توان پیگیری نماید. ...  بیشتر
جایگاه راه آهن شرق دریای خزر در همگرایی منطقه ای ایران با آسیای مرکزی
جایگاه راه آهن شرق دریای خزر در همگرایی منطقه ای ایران با آسیای مرکزی

مصطفی زهرانی؛ تیمور فرجی لوحه سرا؛ سعید تجری

دوره 21، شماره 89 ، فروردین 1394، ، صفحه 93-123

چکیده
  استفاده از ظرفیت ها و بسترهای موجود و توسعه همکاری و مناسبات همه جانبه با کشورهای آسیای مرکزی همواره یکی از دغدغه های اصلی در تعاملات من طقه ای ایران بوده است . به گونه ای که در سیاست گذاری های کلان جمهوری ...  بیشتر