‌تأثیر امنیت بر راهبرد اقتصادی چین در آسیای مرکزی
‌تأثیر امنیت بر راهبرد اقتصادی چین در آسیای مرکزی

محمدحسن خانی؛ پریسا شاه محمدی؛ محمدجواد سلطانی

دوره 19، شماره 83 ، آذر 1392، ، صفحه 53-79

چکیده
  اولویت‌های امنیتی یک کشور تنها متأثر از شرایط داخلی آن نیست، بلکه افزون بر شرایط داخلی، گاه شرایط منطقه‌ای نیز در تعیین این اولویت‌ها عامل تعیین‌کننده‌ای به شمار می‌رود. تأثیر شرایط منطقه‌ای به ...  بیشتر