دیپلماسی عمومی ترکیه در مناطق پیرامونی: از فضای سایبر تا برندسازی
دیپلماسی عمومی ترکیه در مناطق پیرامونی: از فضای سایبر تا برندسازی

محمد عرف؛ سید یوسف قرشی

دوره 28، شماره 119 ، آذر 1401، ، صفحه 29-60

چکیده
  استفاده از دیپلماسی همواره برای قدرت­های بزرگ و منطقه‌ای به‌منظور تأثیرگذاری بر کشورهای دیگر مهم بوده است. در این میان دیپلماسی عمومی به دلیل ماهیت پویا و متحول خود یکی از پرکاربردترین انواع دیپلماسی ...  بیشتر