نویسنده = سیدعلی طباطبایی پناه
تعداد مقالات: 1
1. اهرم انرژی روسیه در برابر اتحادیه اروپایی در سایه تحریم

دوره 25، شماره 106، تابستان 1398، صفحه 27-58

محسن حبیبی؛ احمد بخشایشی اردستانی؛ سیدعلی طباطبایی پناه