پیچیدگی ‏های روابط دیاسپورای ارمنی و دولت ارمنستان
پیچیدگی ‏های روابط دیاسپورای ارمنی و دولت ارمنستان

محمود بابایی؛ یوسف مسلمی مهنی

دوره 25، شماره 107 ، مهر 1398، ، صفحه 65-94

چکیده
  جمعیت ارامنه پراکنده در سراسر جهان به‏ جهت حفظ ریشه‏ های هویتی و تداوم پیوند با وطن و تعلق‏ خاطر به سرزمین اجدادی خود به‏ عنوان یک نمونه بارز دیاسپورا در مقیاس جهانی در نظر گرفته می‌شوند. دیاسپورا ...  بیشتر