نویسنده = محمدتقی جهانبخش
تعداد مقالات: 2
1. بررسی پیوند میان کد و ژنوم در سیاست خارجی روسیه و افغانستان

دوره 23، شماره 99، پاییز 1396، صفحه 27-49

سید محمدکاظم سجادپور؛ محمدتقی جهانبخش


2. تأثیر عنصر «مخدر افغان» بر امنیت ملی فدراسیون روسیه

دوره 20، شماره 88، زمستان 1393، صفحه 59-85

سید محمدکاظم سجادپور؛ محمدتقی جهانبخش