نویسنده = جهانگیر کرمی
تعداد مقالات: 5
1. هژمونی، ژئوپلیتیک و مناسبات چین - آمریکا

دوره 25، شماره 105، بهار 1398، صفحه 133-160

جهانگیر کرمی؛ پریسا شاه محمدی


2. دولت روسیه و مسأله‌ غرب، "سده‌های اقتباس و مقابله"

دوره 24، شماره 103، پاییز 1397، صفحه 131-160

جهانگیر کرمی؛ رقیه کرامتی نیا


3. فرهنگ سیاسی روسیه: ریشه‌ها، ابعاد و پیامدها

دوره 23، شماره 99، پاییز 1396، صفحه 155-188

جهانگیر کرمی؛ رقیه کرامتی نیا


4. سیاست خارجی روسیه و پرونده هسته‌ای ایران: از تحریم تا برجام

دوره 22، شماره 95، پاییز 1395، صفحه 65-97

جهانگیر کرمی؛ رقیه کرامتی نیا


5. روند نوسازی در روسیه: دولت قدرتمند و سطحی ماندن توسعه

دوره 21، شماره 91، پاییز 1394، صفحه 135-163

جهانگیر کرمی؛ رقیه کرامتی نیا