جایگاه راهبردی سوریه در معادلات نظامی - امنیتی روسیه
جایگاه راهبردی سوریه در معادلات نظامی - امنیتی روسیه

سید شمس الدین صادقی؛ کامران لطفی

دوره 22، شماره 93 ، خرداد 1395، ، صفحه 99-122

چکیده
              تحول در فضای ژئوپلیتیک محیط امنیتی منطقه خاورمیانه پس از حادثه 11 سپتامبر2001، بازیگران فرامنطقه ای را به در پیش‌گرفتن رویکردهای متفاوت واقع‌گرایی نسبت به بحران های حادث شده ...  بیشتر