راهبرد انرژی روسیه : ضرورت همکاری با اوپک
راهبرد انرژی روسیه : ضرورت همکاری با اوپک

سید مهدی مرادی؛ فرشته بهرامی پور

دوره 23، شماره 100 ، اسفند 1396، ، صفحه 147-172

چکیده
  در عرصه بین­الملل تسلط و کنترل بر منابع انرژی مؤلفه­ عمده قدرت محسوب می­شود. روسیه به عنوان یکی از بازیگران اصلی بازار انرژی جهانی در حوزه­های تولید، صادرات و ترانزیت، دارای نقش موثری است. با نگاهی ...  بیشتر