چانه‌زنی قومی و تبیین جدایی‌طلبی در قفقاز جنوبی
چانه‌زنی قومی و تبیین جدایی‌طلبی در قفقاز جنوبی

فهیمه خوانساری فرد؛ محمدعلی بصیری؛ عنایت الله یزدانی

دوره 24، شماره 102 ، مهر 1397، ، صفحه 60-97

چکیده
  منطقه قفقار جنوبی یکی از حوزه‌های مهم در بررسی پدیده جدایی‌طلبی می‌باشد. اما فارغ از علل و زمینه‌های بروز جدایی‌طلبی، آنچه در بررسی جنبش‌های جدایی‌طلبانه در قفقاز جنوبی حائز اهمیت است این می‌باشد ...  بیشتر