روسیه و مناقشه قره باغ
روسیه و مناقشه قره باغ

مصطفی خیری

دوره 24، شماره 102 ، مهر 1397، ، صفحه 97-123

چکیده
  در چارچوب رقابت­های ژئوپلیتیک موجود میان روسیه و غرب، کرملین مناطق خارج نزدیک را در حوزه منافع استراتژیک و حیاتی خود تعریف نموده و از مناقشات سرزمینی حل نشده موجود در این مناطق نظیر بحران قره­باغ  ...  بیشتر