حوزه های اختلاف میان بریتانیا و روسیه
حوزه های اختلاف میان بریتانیا و روسیه

علیرضا ثمودی پیله رود

دوره 24، شماره 103 ، آذر 1397، ، صفحه 33-64

چکیده
  با وجود قرن­ ها تاریخ مشترک، حضور در شورای امنیت و کنشگری به عنوان یک قدرت بزرگ و ائتلاف در برخی بحران­ های بین­ المللی از جمله همکاری در جنگ­ های ناپلئونی و همکاری راهبردی در جنگ جهانی دوم از زمان ...  بیشتر