مدیریت رودخانه‏ های فرامرزی و امنیت در آسیای مرکزی
مدیریت رودخانه‏ های فرامرزی و امنیت در آسیای مرکزی

مرضیه شیرزادی؛ محمدجواد حق ‏شناس

دوره 25، شماره 105 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 69-100

چکیده
  با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، سازوکار متمرکز و بسیار پیچیده تخصیص منابع آبی در آسیای مرکزی به مشکل مدیریت آبی بسیار پیچیده فرامرزی تبدیل شد و ادعاهای دوجانبه حل‏ نشده ‏ای را باقی گذاشت. در چنین شرایطی، ...  بیشتر