قدرت تحول‏ گرای اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی
1. قدرت تحول‏ گرای اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی

ذبیح اله رضایی؛ علی محمد حقیقی

دوره 25، شماره 108 ، زمستان 1398، ، صفحه 1-32

چکیده
  هدف غایی قدرت هنجاری (نرم یا مدنی)، تغییر رفتار بازیگران به شیوه ‏‏های غیراجبارآمیز است. از این رو، اثربخشی "قدرت هنجاری اروپا" در کشورهای پساشوروی را باید برحسب مفهوم "قدرت تحول‏ گرا" یعنی میزان تأثیر ...  بیشتر
راهبرد جدید اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی و گذار از قدرت هنجاری به بازیگر عمل‏ گرا
2. راهبرد جدید اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی و گذار از قدرت هنجاری به بازیگر عمل‏ گرا

علیرضا کوهکن؛ لیلا کریمی

دوره 25، شماره 107 ، پاییز 1398، ، صفحه 127-158

چکیده
  رویکرد اتحادیه اروپایی به آسیای مرکزی طی سه دهه گذشته با تحولات فراوانی همراه بوده است. راهبرد جدید اتحادیه اروپایی در آسیای مرکزی (می 2019) در مقایسه با راهبرد پیشین (مارس 2007) دارای ویژگی‏ هایی است که ...  بیشتر