دیپلماسی اقتصادی چین در منطقه خزر بین سال های 2011 الی 2021 ( قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان)
دیپلماسی اقتصادی چین در منطقه خزر بین سال های 2011 الی 2021 ( قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان)

محمدحسین عارفی دوست ماسوله؛ محمد احمدی

دوره 29، شماره 123 ، آذر 1402، ، صفحه 139-168

چکیده
  ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، منابع انرژی و اهمیت ژئواکونومیک در منطقه خزر موجب گردیده است که قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، توجه ویژه‌ای برای این منطقه قائل باشند. چین به‌عنوان یک قدرت فرا­منطقه‌ای ...  بیشتر
دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران و مجمع کشورهای صادرکننده گاز
دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران و مجمع کشورهای صادرکننده گاز
دوره 19، شماره 81 ، خرداد 1392، ، صفحه 125-150

چکیده
  دیپلماسی انرژی به عنوان یکی از شاخه‌های دیپلماسی اقتصادی، نقشی تعیین کننده در اقتصاد جهانی معاصر دارد که همواره یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه سیاستمداران در کشورهای مختلف بوده است.جمهوری اسلامیایران ...  بیشتر