بازی راهبردی روسیه-اتحادیه اروپا در مناقشه ممتد آبخازیا
بازی راهبردی روسیه-اتحادیه اروپا در مناقشه ممتد آبخازیا

علیرضا شیخ محمدی؛ سکینه هاشمی

دوره 26، شماره 110 ، شهریور 1399، ، صفحه 100-139

https://doi.org/DOR:20.1001.1.23223766.1399.26.2.4.5

چکیده
  دولت دوفاکتوی آبخازیا به ‏رغم اینکه به‏ لحاظ بین‏ المللی در انزوا قراردارد به ‏لحاظ داخلی نسبتا پایدار بوده و در انجام کارویژه ‏های داخلی خود موفق عمل نموده که بخش بزرگی از این موفقیت را مدیون ...  بیشتر
تحلیل مناقشه دنباس از منظر حقوق بین ‏‏الملل
تحلیل مناقشه دنباس از منظر حقوق بین ‏‏الملل

عطااله صالحی

دوره 25، شماره 108 ، اسفند 1398، ، صفحه 101-141

چکیده
  شکل ‏گیری جنبش یورو میدان از سوی هواداران اروپا و دگردیسی آن به انقلاب 2014 اوکراین بلافاصله با اعتراض‏ های ضدمیدان هواداران روسیه در شرق اوکراین پاسخ داده‏ شد که در ادامه به‏ سوی خواسته ‏های جدایی ...  بیشتر