روسیه و شورای امنیت در پرونده هسته ای ایران
روسیه و شورای امنیت در پرونده هسته ای ایران

یوسف مولایی؛ هادی زرگری

دوره 22، شماره 94 ، شهریور 1395، ، صفحه 103-131

چکیده
    پرونده هسته‌ای ایران موضوعی مهم برای همه قدرت‌های بزرگ در یک دهه اخیر بوده است، اما رویکرد و مواضع روسیه به‌ویژه در رسیدگی به این موضوع در شورای امنیت به دلیل سابقه همکاری فنی هسته‌ای با ایران ...  بیشتر
روسیه و شورای امنیت سازمان ملل متحد با تاکید بر شیوه رای‌دادن
روسیه و شورای امنیت سازمان ملل متحد با تاکید بر شیوه رای‌دادن

وحید ذوالفقاری

دوره 21، شماره 91 ، آذر 1394، ، صفحه 65-92

چکیده
    تحلیل رفتار رأی‌دهی روسیه در شورای امنیت نیازمند فهم منطق تصمیم گیری در سیاست خارجی می‌باشد. گذار از عقلانیت ایدئولوژیک عصر شوروی و رأی‌دهی وتویی به عنوان منطق رفتاری مسلط کرملین در شورای امنیت ...  بیشتر