نقش ابتکارات منطقه ای در گذار از نظام تک ‌قطبی به نظام چندقطبی ( مطالعه موردی طرح اوراسیای بزرگ تر)
نقش ابتکارات منطقه ای در گذار از نظام تک ‌قطبی به نظام چندقطبی ( مطالعه موردی طرح اوراسیای بزرگ تر)

سید امیر نیاکویی؛ عسگر صفری

دوره 26، شماره 109 ، خرداد 1399، ، صفحه 176-196

چکیده
  ساختار نظام بین ­الملل کنونی نتیجه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و نظم دو قطبی است. مهم­ترین ویژگی این نظام توزیع نابرابر قدرت است. این ساختار که از آن به عنوان نظم تک قطبی یاد می ­شود، باعث افزایش رقابت ...  بیشتر
جایگاه روسیه در نظام بین‌الملل در قرن بیست و یکم: سناریوهای متصور
جایگاه روسیه در نظام بین‌الملل در قرن بیست و یکم: سناریوهای متصور
دوره 18، شماره 77 ، خرداد 1391، ، صفحه 113-132

چکیده
     اگرچه قدرت و جایگاه فدراسیون روسیه در نظام بین‌الملل پس از فروپاشی اتحاد شوروی تقلیل یافت، اما از بدو تولد این بازیگر جدید به عنوان وارث اصلی ابرقدرت بزرگ شرق، تمامی ناظران بین‌المللی منتظر ...  بیشتر
چیستی اندیشه «قدرت بزرگ» در سیاست خارجی روسیه
چیستی اندیشه «قدرت بزرگ» در سیاست خارجی روسیه
دوره 16، شماره 71 ، آذر 1389، ، صفحه 133-162

چکیده
  غم از دست رفتن عظمت دوره‌های تزاری و شوروی را می‌توان یکی از معدود نقاط اشتراک طیف‌های فعال در روندهای سیاسی- اجتماعی روسیه پساشوروی دانست. این احساس که در قالب آرمان تبدیل روسیه به یک «قدرت بزرگ» ...  بیشتر
ارتقاء جایگاه روسیه در عرصة جهانی و تنش با امریکا در دورة پوتین
ارتقاء جایگاه روسیه در عرصة جهانی و تنش با امریکا در دورة پوتین
دوره 14، شماره 61 ، خرداد 1387، ، صفحه 91-123

چکیده
  پوتین از ابتدای به دست گرفتن قدرت دستیابی به جایگاهی بایسته در معادلات جهانی و بازیابی موقعیت «قدرت بزرگ» روسیه را هدف اصلی دولت خود اعلام و با اتکاء به رویکردی واقع‌بینانه توانست روند صعودی منزلت‌‌یابی ...  بیشتر