کلیدواژه‌ها = انرژی
تعداد مقالات: 14
1. تأثیر‌ عامل انرژی بر روابط ترکمنستان و چین

دوره 24، شماره 101، بهار 1397، صفحه 87-115

مرتضی نورمحمدی؛ مهناز زارع


2. رویکرد سیاست خارجی ترکیه در منطقه قفقاز با تاکید بر جمهوری آذربایجان

دوره 23، شماره 98، تابستان 1396، صفحه 127-152

عنایت اله یزدانی؛ مصطفی خیری


3. اهمیت نقش انرژی در سیاست خارجی روسیه

دوره 23، شماره 98، تابستان 1396، صفحه 33-66

عبدالرضا فرجی راد؛ روح الله صالحی دولت آباد


4. انرژی عرصه «بازی بزرگ جدید» در آسیای مرکزی (مطالعه موردی روسیه، آمریکا و چین)

دوره 21، شماره 90، تابستان 1394، صفحه 67-96

حسین حمیدی نیا؛ روح اله صالحی دولت آباد


5. قفقاز جنوبی؛ دلسرد از اتحادیه اروپا و ناامید از فدراسیون روسیه

دوره 21، شماره 90، تابستان 1394، صفحه 39-66

علیرضا ثمودی پیله‌رود؛ عابد نوروزی زرمهری