قدرت نرم روسیه در خارج نزدیک: ابزارها و چالش‌ها
1. قدرت نرم روسیه در خارج نزدیک: ابزارها و چالش‌ها

رضا سیمبر؛ دانیال رضاپور

دوره 24، شماره 104 ، زمستان 1397، ، صفحه 62-91

چکیده
  نظر به اهمیت قدرت نرم زمانی که این موضوع برای نخستین­بار در گفتمان سیاسی ولادیمیر پوتین در فوریه 2012 مورد استفاده قرار گرفت. این موضوع که اکنون بسیار مورد توجه کرملین است از منابع مختلف و گاه متضادی نشات ...  بیشتر
قدرت نرم چین در منطقه آسیای مرکزی: رویکردها، ابزارها و اهداف
2. قدرت نرم چین در منطقه آسیای مرکزی: رویکردها، ابزارها و اهداف

حمیدرضا عزیزی

دوره 20، شماره 88 ، زمستان 1393، ، صفحه 57-112

چکیده
  منطقه آسیای مرکزی، یکی از مناطقی است که چین به طور سنتی و از دوران بسیار دور، ارتباطات نزدیکی با آن داشته است. یکی از جنبه‌های پیوندها و روابط چین با کشورهای منطقه آسیای مرکزی که طی یک دهه اخیر مورد توجه ...  بیشتر
ساختار اجتماعی شکننده در اوکراین؛ عرصه رویارویی قدرت نرم بازیگران بین‌المللی
3. ساختار اجتماعی شکننده در اوکراین؛ عرصه رویارویی قدرت نرم بازیگران بین‌المللی
دوره 20، شماره 86 ، تابستان 1393، ، صفحه 1-30

چکیده
  با تداوم منازعات اوکراین در سال ۲۰۱۴، روسیه با این احساس که غرب از طریق حمایت از تغییر رژیم در کی‌یف به چارچوب‌های مشارکت در امور بین‌المللی خیانت کرده برای محافظت از منافع خود قدم برداشت؛ و این موضوع ...  بیشتر
روند تحول قدرت نرم در سیاست خارجی روسیه:(2000-2013)
4. روند تحول قدرت نرم در سیاست خارجی روسیه:(2000-2013)
دوره 19، شماره 84 ، زمستان 1392، ، صفحه 101-125

چکیده
  از سال 2007 موضوع قدرت نرم وارد ادبیات سیاست خارجی روسیه گردید. این موضوع که اکنون بسیار مورد توجه کرملین است از منابع مختلف و گاه متضادی نشات گرفته است. برخلاف آنچه جوزف نای- واضع مفهوم قدرت نرم- ارائه کرده ...  بیشتر
چیستی اندیشه «قدرت بزرگ» در سیاست خارجی روسیه
5. چیستی اندیشه «قدرت بزرگ» در سیاست خارجی روسیه
دوره 16، شماره 71 ، پاییز 1389، ، صفحه 133-162

چکیده
  غم از دست رفتن عظمت دوره‌های تزاری و شوروی را می‌توان یکی از معدود نقاط اشتراک طیف‌های فعال در روندهای سیاسی- اجتماعی روسیه پساشوروی دانست. این احساس که در قالب آرمان تبدیل روسیه به یک «قدرت بزرگ» ...  بیشتر