گرجستان و روند دولت - ملت‌سازی
گرجستان و روند دولت - ملت‌سازی
دوره 15، شماره 65 ، خرداد 1388، ، صفحه 47-71

چکیده
    گرجستان پس از استقلال درگیر نزاع‌ها و بحران‌های داخلی بوده و روند  دولت–  ملت‌سازی در این کشور با موانع و چالش‌های بزرگ روبرو بوده است. دولت در حال ملی‌شدن گرجستان در حیات جدید خود همواره ...  بیشتر
وضعیت روند دولت- ملت سازی در جمهوری ارمنستان
وضعیت روند دولت- ملت سازی در جمهوری ارمنستان
دوره 14، شماره 62 ، شهریور 1387، ، صفحه 15-50

چکیده
  دولت- ملت سازی از جمله مباحث جدید و بسیار مهم مطالعات روابط بین‌الملل قلمداد می‌گردد. ‌این بحث بویژه با ورود اعضای جدید به نظام دولت‌ها در دوره پس از جنگ سرد از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار گشته و محققان ...  بیشتر