ابتکارهای راهبردی قدرت‌های آسیایی در منطقه خزر
1. ابتکارهای راهبردی قدرت‌های آسیایی در منطقه خزر

هادی سلیمانپور

دوره 23، شماره 99 ، پاییز 1396، ، صفحه 51-88

چکیده
  تعاملات منطقه خزر در قلب ژئوپلیتیک جهان با مناطق پیرامونی خود تاثیر بلافصل بر معادلات راهبردی جهانی دارد ولی این منطقه به‌صورت تاریخی در معادلات جهانی "حاضر غائب" تلقی می‌گردد. فرامنطقه با تشخیص ظرفیت‌های ...  بیشتر
کالبد شکافی همگرایی اوراسیایی روسیه؛ چارچوب‌های مفهومی و عملیاتی
2. کالبد شکافی همگرایی اوراسیایی روسیه؛ چارچوب‌های مفهومی و عملیاتی

سیدمحمدکاظم سجادپور؛ مریم سلیمانی درچاق

دوره 21، شماره 90 ، تابستان 1394، ، صفحه 67-117

چکیده
   فدراسیون روسیه به عنوان وارث اصلی اتحاد جماهیر شوروی  در 31 دسامبر 1991 با ایجاد تجمعی از کشورهای باقی مانده از فروپاشی توانست یازده جمهوری از پانزده جمهوری تازه استقلال یافته را گرد خود آورد. سیاست ...  بیشتر