کلیدواژه‌ها = اتحادیه اروپا
تعداد مقالات: 14
1. جنگ سرد جدید در روابط اتحادیه اروپا و فدراسیون روسیه

دوره 23، شماره 100، زمستان 1396، صفحه 53-88

علیرضا ثمودی پیله رود


2. قدرت هنجاری اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی؛ ابزارها و چالش ها

دوره 23، شماره 97، بهار 1396، صفحه 1-32

علیرضا ثمودی پیله رود


3. آسیب شناسی رژیم همکاری اتحادیه اروپا- گرجستان در قالب "موافقت نامه همکاری"

دوره 22، شماره 95، پاییز 1395، صفحه 173-206

رکسانا نیکنامی؛ مسعود اعتصامی


4. جایگاه ترکمنستان در چشم‌انداز انرژی اتحادیه اروپا

دوره 21، شماره 92، زمستان 1394، صفحه 1-27

هادی آجیلی؛ مهناز زارع


5. قفقاز جنوبی؛ دلسرد از اتحادیه اروپا و ناامید از فدراسیون روسیه

دوره 21، شماره 90، تابستان 1394، صفحه 39-66

علیرضا ثمودی پیله‌رود؛ عابد نوروزی زرمهری