اتحادیه اروپا و گوام: تعامل یا بیگانگی؟
اتحادیه اروپا و گوام: تعامل یا بیگانگی؟
دوره 18، شماره 80 ، اسفند 1391، ، صفحه 117-145

چکیده
   سازمان منطقه‌ای گوام که در سال 1997 در جهت خارج شدن از چتر نفوذ روسیه از طریق نوعی همگرایی منطقه‌ای و برقراری ارتباط با سازمان‌هایی نظیر ناتو و اتحادیه اروپا میان جمهوری‌های آذربایجان، گرجستان، اوکراین ...  بیشتر