سازمان همکاری شانگهای و تهدیدات امنیتی مشترک در آسیای مرکزی
سازمان همکاری شانگهای و تهدیدات امنیتی مشترک در آسیای مرکزی
دوره 19، شماره 81 ، خرداد 1392، ، صفحه 1-28

چکیده
  سازمان همکاری شانگهای که در حال حاضر به عنوان مهم‌ترین گروه‌بندی چندجانبه و فراملی در حوزه اوراسیای مرکزی شناخته می‌شود، از ابتدای تأسیس تاکنون، همواره از جنبه‌های گوناگون مورد توجه بوده است؛ اما ...  بیشتر