سازمان‌های غیردولتی در انقلاب رنگی قرقیزستان
سازمان‌های غیردولتی در انقلاب رنگی قرقیزستان
دوره 19، شماره 81 ، خرداد 1392، ، صفحه 151-171

چکیده
  در قرن بیستم و بعد از جنگ جهانی دوم، نهادی در مجامع بین‌الملل به رسمیت شناخته شد که هیچ دولتی حق عضویت در آن را نداشت. این نهاد که به نام سازمان‌ غیردولتی شناخته شد، توانست جایگاهی مهم در بین اقشار مختلف ...  بیشتر