کلیدواژه‌ها = فدراسیون روسیه
تعداد مقالات: 13
1. حوزه های اختلاف میان بریتانیا و روسیه

دوره 24، شماره 103، پاییز 1397، صفحه 33-64

علیرضا ثمودی پیله رود


3. رویکرد ژئوپلیتیک فدراسیون روسیه در بحران سوریه

دوره 22، شماره 94، تابستان 1395، صفحه 43-70

مصطفی زهرانی؛ تیمور فرجی لوحه سرا


4. کالبد شکافی همگرایی اوراسیایی روسیه؛ چارچوب‌های مفهومی و عملیاتی

دوره 21، شماره 90، تابستان 1394، صفحه 67-117

سیدمحمدکاظم سجادپور؛ مریم سلیمانی درچاق


5. امریکا و روابط جمهوری اسلامی ایران - فدراسیون روسیه

دوره 21، شماره 89، بهار 1394، صفحه 65-91

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ منوچهر مرادی


6. تأثیر عنصر «مخدر افغان» بر امنیت ملی فدراسیون روسیه

دوره 20، شماره 88، زمستان 1393، صفحه 59-85

سید محمدکاظم سجادپور؛ محمدتقی جهانبخش