تاملی بر سیاست خارجی دولت باراک اوباما در قفقاز جنوبی
1. تاملی بر سیاست خارجی دولت باراک اوباما در قفقاز جنوبی
دوره 18، شماره 77 ، خرداد 1391، ، صفحه 151-178

چکیده
  به قدرت رسیدن دموکرات ها به رهبری باراک اوباما به منزله طیف گسترده‌ای از تغییرات در حوزه سیاست خارجی آمریکا بود که در بسیاری از ابعاد، آن را از دوران حاکمیت نومحافظه‌کاران متمایز می‌سازد. یکی از بارزترین ...  بیشتر