انقلاب‌های رنگی و براندازی دولت‌های مدل (مطالعه تیپولوژی کشورهای مدل)
انقلاب‌های رنگی و براندازی دولت‌های مدل (مطالعه تیپولوژی کشورهای مدل)
دوره 17، شماره 76 ، اسفند 1390، ، صفحه 45-70

چکیده
  براندازی نرم مفهومی است که در چند سال اخیر جایگاه مهمی را در ادبیات روابط‌بین‌الملل به خود اختصاص داده است. ناآرامی‌های دهه‌های گذشته در  برخی از کشور‌های منطقه اورآسیا و قفقاز و نوع تحولات و شیوه ...  بیشتر