گازپروم و رویای تسخیر بازارهای جهانی انرژی
گازپروم و رویای تسخیر بازارهای جهانی انرژی
دوره 17، شماره 75 ، آذر 1390، ، صفحه 1-26

چکیده
  شرکت روسی گازپروم که یکی از بزرگترین غول‌های جهان انرژی شناخته می‌شود، نه تنها بر اکثر منابع گاز روسیه مسلط می‌باشد، بلکه تلاش‌های گسترده‌ای را نیز به منظور تسخیر بازارهای جهانی انرژی انجام داده ...  بیشتر