مبارزه برای اطمینان، بررسی سیاست خارجی روسیه2014-2020
مبارزه برای اطمینان، بررسی سیاست خارجی روسیه2014-2020

علیرضا رستم آقایی؛ عبدالعلی قوام؛ کیهان برزگر

دوره 26، شماره 112 ، اسفند 1399، ، صفحه 34-61

چکیده
  امنیت دولت یک مفهوم اساسی در زمینه دانشگاهی روابط بین‌الملل به شمار می‌آید. تامین آن، قبل از هرچیز نیازمند شناختی دقیق و الزاما چارچوب‌ها و نظریه‌های شناختی مفید و موثر است. تحقیقات در مورد امنیت به ...  بیشتر
چالش های سیاست خارجی روسیه در آسیای مرکزی
چالش های سیاست خارجی روسیه در آسیای مرکزی

رضا سیمبر؛ مهدی پادروند

دوره 24، شماره 101 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 57-85

چکیده
     به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کشور روسیه به دلیل مشکلات داخلی برای مدت کوتاهی از توجه جدی به مسائل آسیای مرکزی و قفقاز بازماند. این موضوع که سبب خلاء ژئوپلیتیک در این منطقه شد، فعالیت گسترده ...  بیشتر
تبیین سیاست خارجی روسیه در قبال بحران اوکراین از منظر واقع‎گرایی ساختاری تدافعی
تبیین سیاست خارجی روسیه در قبال بحران اوکراین از منظر واقع‎گرایی ساختاری تدافعی
دوره 20، شماره 87 ، آذر 1393، ، صفحه 1-32

چکیده
  اهمیت اوکراین به عنوان یکی از بین‎المللی‎ترین کشورهای جهان به واسطه ویژگی‎های«ژئوپلیتیک»، «ژئواستراتژیک» و «ژئواکونومیک» باعث شده تا این منطقه را به یکی از مهم‎ترین محورهای ...  بیشتر
مواضع روسیه در قبال تحولات سوریه 2011 تا 2013
مواضع روسیه در قبال تحولات سوریه 2011 تا 2013
دوره 19، شماره 82 ، شهریور 1392، ، صفحه 53-80

چکیده
  سیاست خارجی و مواضع قدرت های بزرگ و تاثیرگذار در روند، وضعیت و سرنوشت اکثر تحولات و مسائل بین المللی از اهمیت بالایی برخوردار است و بدون درک مواضع و رفتارهای آنها نمی توان به تصویر جامع و دقیقی از مس ...  بیشتر
عوامل تاثیرگذار بر تصمیم سازی خارجی روسیه
عوامل تاثیرگذار بر تصمیم سازی خارجی روسیه
دوره 16، شماره 70 ، شهریور 1389، ، صفحه 69-93

چکیده
  وجود متغیرهای گوناگون و تاثیرگذار برروند تصمیم گیری، باعث گردیده که امکان تعمیم رفتار سیاست خارجی برخی از کشورها امکان پذیر نباشد؛ چرا که هر یک از بازیگران نسبت به یک رویکرد پاسخ‌های کاملاً متفاوتی ...  بیشتر