بررسی چالش‌ها و موانع منطقه‌گرایی در آسیای مرکزی
بررسی چالش‌ها و موانع منطقه‌گرایی در آسیای مرکزی
دوره 16، شماره 69 ، خرداد 1389، ، صفحه 89-110

چکیده
  آسیای مرکزی علاوه بر آنکه میراث‌دار اقتصاد بزرگ جاده‌ ابریشم و پلی ارتباطی میان اروپا و آسیای شرقی و همچنین شمال و جنوب قاره آسیا به شمار می‌آید، امروزه به سبب کشف منابع غنی انرژی نیز به عنوان منطقه‌ای ...  بیشتر