گرجستان و روند دولت - ملت‌سازی
گرجستان و روند دولت - ملت‌سازی
دوره 15، شماره 65 ، خرداد 1388، ، صفحه 47-71

چکیده
    گرجستان پس از استقلال درگیر نزاع‌ها و بحران‌های داخلی بوده و روند  دولت–  ملت‌سازی در این کشور با موانع و چالش‌های بزرگ روبرو بوده است. دولت در حال ملی‌شدن گرجستان در حیات جدید خود همواره ...  بیشتر