پیامدهای بحران گرجستان بر نظام بین‌الملل
پیامدهای بحران گرجستان بر نظام بین‌الملل
دوره 15، شماره 65 ، خرداد 1388، ، صفحه 113-131

چکیده
     نظام بین‌الملل در عصر وابستگی متقابل از هم‌تنیدگی ژرفی برخوردار است. به گونه‌ای که اجزای تشکیل‌دهنده آن به طور لاینفک به یکدیگر وابسته‌اند و هرحرکتی که در یکی از واحدهای آن پدید آید‌، در کوتاه‌ترین ...  بیشتر