تأثیر طرح سپر دفاع موشکی آمریکا بر امنیت روسیه در منطقه اورآسیا
1. تأثیر طرح سپر دفاع موشکی آمریکا بر امنیت روسیه در منطقه اورآسیا

سیدمهدی مرادی؛ مسلم گلستان؛ رحیم نوروزی

دوره 21، شماره 91 ، پاییز 1394، ، صفحه 165-197

چکیده
  سپر دفاع موشکی آمریکا از دوران جنگ سرد تاکنون در قالب «جنگ ستارگان»، «حفاظت جهانی در مقابل حملات محدود»، «دفاع ملی موشکی» و رویکرد «مرحله‌ای تطبیقی» اوباما تعریف شده است. چه در ...  بیشتر
جنگ قفقاز: یازده سپتامبر روسیه
2. جنگ قفقاز: یازده سپتامبر روسیه
دوره 14، شماره 63 ، پاییز 1387، ، صفحه 15-27

چکیده
            درگیری نظامی روسیه با گرجستان بر سر مساله اوستیای جنوبی که گرجستان آغاز کننده آن در روز 8 اگوست 2008 بود، رویدادی هم چون 11 سپتامبر را پدید آورده است که در منطقه بحرانی قفقاز ...  بیشتر