حوزه های اختلاف و رقابت میان اتحادیه اروپا و روسیه
1. حوزه های اختلاف و رقابت میان اتحادیه اروپا و روسیه
دوره 19، شماره 82 ، تابستان 1392، ، صفحه 1-28

چکیده
  روابط میان کشورهای اروپایی و روسیه پس از پایان جنگ سرد وارد مرحله تازه ای شد . با وجود افزایش تعاملات و همکاری ها میان اتحادیه اروپا و مسکو از طریق امضای قرارداد شراکت و همکاری در سال 1994 و تدوین نقشه راه ...  بیشتر