مواضع روسیه در قبال تحولات سوریه 2011 تا 2013
مواضع روسیه در قبال تحولات سوریه 2011 تا 2013
دوره 19، شماره 82 ، شهریور 1392، ، صفحه 53-80

چکیده
  سیاست خارجی و مواضع قدرت های بزرگ و تاثیرگذار در روند، وضعیت و سرنوشت اکثر تحولات و مسائل بین المللی از اهمیت بالایی برخوردار است و بدون درک مواضع و رفتارهای آنها نمی توان به تصویر جامع و دقیقی از مس ...  بیشتر