دیپلماسی سایبری روسیه برای تحول در رژیم حکمرانی فضای مجازی
1. دیپلماسی سایبری روسیه برای تحول در رژیم حکمرانی فضای مجازی

سمیه قنبری

دوره 26، شماره 109 ، بهار 1399، ، صفحه 140-174

چکیده
  کوشش ‏های دیپلماتیک وسیع روسیه در حوزه تصدی ‏گری و تنظیم مقررات فضای مجازی که از آن تحت عنوان دیپلماسی سایبری نام برده ‏می ‏شود تا به امروز سه مرحله از توسعه را پشت سر گذاشته ‏است. هدف دیپلماسی ...  بیشتر
دیپلماسی سایبری آمریکا (مطالعه موردی جمهوری آذربایجان)
2. دیپلماسی سایبری آمریکا (مطالعه موردی جمهوری آذربایجان)
دوره 19، شماره 82 ، تابستان 1392، ، صفحه 81-101

چکیده
  بروز انقلا ب فناوری در اواخر دهه 80 میلادی زمینه ساز تحولاتی شگرف در حوزه ارتباطات و رسانه گردید. رسانههای دیجیتال که حاصل این انقلاب فناوری بودند ، زمینه های جدیدی را برای نقش آفرینی بازیگران غیردولتی ...  بیشتر