انگاره‌های هویتی و سیاست خارجی ترکیه در جنگ داخلی سوریه
انگاره‌های هویتی و سیاست خارجی ترکیه در جنگ داخلی سوریه

حمید چوپانی نجف آبادی؛ رسول رضایی فرامانی

دوره 28، شماره 118 ، شهریور 1401، ، صفحه 115-138

چکیده
  تحلیل مواضع سیاست خارجی ترکیه در قبال تحولات سوریه با توجه به اهمیت راهبردی این کشور در ابعاد مختلف حائز اهمیت است. مواضع ترکیه در قبال رویدادهای جنگ داخلی سوریه روندهای متغیری را پیموده است. این پژوهش ...  بیشتر
دیپلماسی فرهنگی ترکیه در آسیای مرکزی: فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌رو
دیپلماسی فرهنگی ترکیه در آسیای مرکزی: فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌رو
دوره 19، شماره 83 ، آذر 1392، ، صفحه 1-27

چکیده
  فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و قبول استقلال چهارده جمهوری آن از یک سو مرزهای تاریخی شوروی سابق را با همسایگان جنوبی و شرقی ناپدید ساخت و از سوی دیگر، منطقه حایل و وسوسه‎انگیزی برای رقابت و نفوذ قدرت‎های ...  بیشتر