منابع بین‫المللی تداوم بحران قره‫باغ
منابع بین‫المللی تداوم بحران قره‫باغ
دوره 19، شماره 83 ، آذر 1392، ، صفحه 108-134

چکیده
  عوامل و‌‌‌‌متغیرهای متعدد در سطوح داخلی و بین‌المللی در شکل‌گیری‌ بحران قره‌باغ میان دو کشور آذربایجان و ارمنستان تاثیرگذار بوده‌اند. از این‌رو، یکی از عوامل تعیین‌کننده در این موضوع،مداخلات ...  بیشتر