تأثیر دولت‌های غیررسمی بر فرایند دولت‌سازی در گرجستان
تأثیر دولت‌های غیررسمی بر فرایند دولت‌سازی در گرجستان

مسلم کرم زادی؛ فهیمه خوانساری فرد

دوره 23، شماره 98 ، مرداد 1396، ، صفحه 67-97

چکیده
  مسئله دولت‌های غیررسمی و بدون شناسایی که هم‌زمان با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و خلأ قدرت به وجود آمده، براساس منازعات قومی موجود در برخی از جمهوری‌های تازه استقلال یافته شکل گرفتند؛ از جمله مسائل ...  بیشتر
گرجستان و روند دولت - ملت‌سازی
گرجستان و روند دولت - ملت‌سازی
دوره 15، شماره 65 ، خرداد 1388، ، صفحه 47-71

چکیده
    گرجستان پس از استقلال درگیر نزاع‌ها و بحران‌های داخلی بوده و روند  دولت–  ملت‌سازی در این کشور با موانع و چالش‌های بزرگ روبرو بوده است. دولت در حال ملی‌شدن گرجستان در حیات جدید خود همواره ...  بیشتر