بررسی تحلیلی چالش‌های روند منطقه‌ای‌سازی آسیای مرکزی
بررسی تحلیلی چالش‌های روند منطقه‌ای‌سازی آسیای مرکزی

عباسقلی عسگریان

دوره 21، شماره 90 ، شهریور 1394، ، صفحه 152-181

چکیده
  در این مقاله، فرآیند منطقه‌ای‌سازی حوزه آسیای‌ مرکزی به ‌لحاظ اقتصادی و سیاسی با ملاحظه عوامل مختلفی چون همکاری‌های متقابل، اختلافات مرزی، جغرافیایی و آبی، اختلافات مربوط به انرژی و نیز اختلاف میان ...  بیشتر
تاثیر ایالات متحده آمریکا بر همگرایی و واگرایی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه
تاثیر ایالات متحده آمریکا بر همگرایی و واگرایی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه
دوره 19، شماره 82 ، شهریور 1392، ، صفحه 30-51

چکیده
  جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه دو کشوری هستند که در حال حاضر از جایگاه و موقعیت منحصر به فردی در نظام بین الملل برخوردار می باشند و در مناطق پیرامونی خود ظرفیت هژمونی نیز دارند . از این رو، روابط ...  بیشتر